Wanneer wel en wanneer geen bouwvergunning?

MB Makelaars – nieuws – Breda 13-07-2022

Wanneer wel en wanneer geen bouwvergunning?

Als makelaar krijg je tijdens bezichtigingen vaak de vraag wat de mogelijkheden zijn om de woning te verbouwen of uit te breiden. Denk aan een dakkapel, een serre of aanbouw, een schuur of nieuwe schutting.

Soms is voor een verbouwing een vergunning nodig, de omgevingsvergunning (in de volksmond nog vaak de bouwvergunning), maar soms is deze ook helemaal niet nodig, dit noemen we vergunningvrij bouwen.

Wanneer wel en wanneer geen bouwvergunning?

Onderhoud aan een woning is vaak vergunningvrij, net zoals het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde, dakramen of het vernieuwen van de schutting.

De interessante term in het omgevingsrecht is het ‘bijbehorend bouwwerk’. Dit kan zijn een aanbouw aan de woning of een losstaande berging. Het bouwwerk moet in ieder geval in functie staan van de woning. Een bijbehorend bouwwerk mag vergunningvrij worden geplaatst op het ‘achtererf’ bij de woning.

Bij tussenwoningen is dit de achtertuin, bij vrijstaande of halfvrijstaande woningen mag onder voorwaarden ook een gedeelte van de zij-tuin als achtererf worden meegerekend. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het besluit omgevingsrecht.

Naast een berekening welk gedeelte precies als achtererf kan worden beschouwd, zijn hier de regels terug te vinden in verband met de maximale hoogte van bouwwerken, alsmede het maximale bebouwingsgebied. U mag immers de tuin niet helemaal volbouwen, hier zijn maxima aan verbonden die eveneens in het besluit omgevingsrecht zijn terug te vinden.

Mocht het bouwwerk aan bovenstaande regels voldoen, dan mag deze zonder bouwvergunning worden geplaatst. Zijn er dan helemaal geen regels, uiteraard wel, we wonen in Nederland. Het bouwwerk moet voldoen aan het bouwbesluit en ook moet de privacy van omliggende panden gewaarborgd blijven. U mag bijvoorbeeld niet zomaar ramen plaatsen waardoor er in de tuin of de woning van de buren kan worden gekeken.

Overweegt u te gaan bouwen? Dan kunt u eenvoudig de te volgen stappen met rekenvoorbeelden en situatieschetsen raadplegen in de brochure vergunningvrij bouwen van de rijksoverheid.

Uiteraard adviseert MB Makelaars u graag als het gaat over bouwen en verbouwen in de gemeente Breda. Komt u gewoon langs op ons kantoor aan de Kerkhofweg 18 in Breda, neem uw bouwplannen mee en dan kunnen we onder het genot van een kopje koffie samen bekijken wat voor u de te volgen stappen zijn.

MB Makelaars – nieuws – Breda 13-07-2022