Overdrachtsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 geldt er een vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor veel jonge starters.

Tot en met 2020 betaald koper altijd een tarief van 2% overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Sinds 1 januari 2021 gelden er verschillende tarieven voor verschillende doelgroepen.

Koper tussen de 18 en 35 jaar kunnen een verzoek indienen om vrijgesteld te worden van de overdrachtsbelasting. Het is hierbij niet van belang of dit het eerste huis is dat wordt gekocht.

Vanaf 1 april 2021 bedraagt de grens voor vrijstelling € 400.000,-. Boven dit bedrag betaal je gewoon 2% overdrachtsbelasting. Ook geldt er een zelfbewoningsplicht, beleggers betalen zelfs een percentage van 8% over de gehele koopsom. De grens voor vrijstelling wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 440.000,-. Beleggers gaan vanaf die datum 9% betalen. Het verhoogde tarief overigens geldt ook voor ouders die voor hun kind(eren) kopen.

Wie wel 2% overdrachtsbelasting betalen zijn kopers ouder dan 35 jaar of kopers die reeds eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling.

Voldoet u aan alle voorwaarden en wilt u in aanmerking komen voor de vrijstelling, dan moet u de ‘Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling’ ingevuld afgeven bij uw notaris

De overheid heeft met het invoeren van de vrijstelling gepoogd starters meer kans te geven op de woningmarkt en het beleggers moeilijker te maken.

Volgens makelaar Martijn Braat van MB makelaars uit Breda heeft de invoering van de gewijzigde tarieven haar effect gesorteerd. Als wij eind 2020 een appartement te koop aanboden, dan bestond soms 90% van de kijkers uit beleggers, aldus Martijn. Sinds de invoering van de vrijstelling voor starters en het verhoogde tarief voor beleggers, zien we dat starters weer volop kansen hebben.  Beleggers komen we nog maar mondjesmaat tegen. Ook het rondleiden van kijkers die voor zichtzelf kopen brengt veel meer emotie met zich en zijn voor ons veel leukere trajecten om te begeleiden, aldus MB Makelaars.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de vrijstellingsgrens € 440.000,- en krijgen starters nog meer kansen!

MB Makelaars – Nieuws – Vastgoednieuws – Breda – 23-06-2022