Meer kansen voor starters in Breda!

MB Makelaars – nieuws – Breda, 07-11-2022 (starterslening Breda)

Meer kansen voor starters in Breda

De Gemeente Breda verhoogt het maximale bedrag voor een starterslening.

De gemeente Breda heeft besloten om het maximale leenbedrag voor de starterslening te verhogen. Met deze regeling kunnen jonge huizenkopers het verschil overbruggen tussen de prijs van het huis en hun maximaal te lenen bedrag bij een bank.

Door de oververhitte huur- en koopwoningmarkt, de gestegen huizenprijzen en het toenemend tekort aan (betaalbare) woningen, is het voor starters moeilijk een woning te kopen in de gemeente Breda. Om hen een verhoogde kans te bieden wil de gemeente Breda de voorwaarden van de Starterslening verruimen. De maximale koop- of aanneemsom wordt gelijkgetrokken met de Nationale Hypotheek Garantie grens (€ 405.000,- in 2023) en het maximale leenbedrag zal worden verruimd naar € 50.000,-.

Starterslening Breda

Wat u moet weten

 • De starterslening wordt verstrekt als de hypotheek bij een reguliere hypotheekverstrekker onder Nationale Hypotheek Garantie wordt afgesloten.
 • De starterslening wordt ook onder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten.
 • De starterslening kunt u niet combineren met verkoop onder voorwaarden-constructies zoals Koopgarant of Slimmer Kopen.
 • De starterslening bestaat uit een annuïteitenlening en een combinatielening met een looptijd van 30 jaar.
 • De koper start na 3 jaar met het betalen van rente en aflossing.
 • De lening moet altijd afgelost worden.

De Starterslening is een financiële impuls om starters meer kansen te bieden een eigen woning te kopen. Het biedt starters de mogelijkheid een woning te kopen wat op basis van het eigen inkomen niet mogelijk is. Met de Starterslening kan het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het maximaal te lenen hypotheekbedrag worden aangevuld. Dit biedt jongere inwoners in Breda toch de mogelijkheid een eerste eigen woning aan te schaffen.

Wethouder Wonen van de gemeente Breda, Arjen van Drunen: “We willen dat onze jongeren in Breda kunnen blijven wonen. Op dit moment is dat erg lastig. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen enorm gestegen. Daarnaast is de hypotheekrente op dit moment hoog. Dat maakt kopen nog moeilijker. Om starters met een lager of middeninkomen een betere kans op een eigen woning te bieden, moeten we ervoor zorgen dat de voorwaarden van de Startersregeling verruimd worden.”

Het verhogen van het huidige leenbedrag van € 25.000,- naar maximaal € 50.000,- biedt starters meer ruimte voor het verkrijgen van een hypotheek inclusief eventuele verbeter- en meerwerkkosten, zoals energiemaatregelen. En door de koopsom te verhogen van € 225.000,- naar de NHG-grens (€ 405.000,- in 2023) kunnen starters een meer toekomstbestendige woning kopen. De grens aan de maximale leeft blijft met 35 jaar gehandhaafd.

Voorwaarden

 • U koopt een woning in de gemeente Breda waarin u zelf gaat wonen.
 • U kocht niet eerder een eigen huis.
 • U heeft een ondertekende voorlopige koopovereenkomst.
 • U bent maximaal 35 jaar. Koopt u samen met uw partner de woning, dan is één van u niet ouder dan 35 jaar.
 • De koopprijs van de woning is maximaal € 225.000 inclusief verbeter- of meerwerkkosten. Afsluitkosten, notariskosten en andere bijkomende kosten worden niet meegefinancierd. Alles volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De starterslening is maximaal € 25.000.
 • De koopprijs voor een nul-op-de-meter (NOM-keur) nieuwbouwwoning of energie neutrale nieuwbouwwoning is maximaal € 240.000. Afsluitkosten, notariskosten en andere bijkomende kosten worden niet meegefinancierd, meerwerk- of verbeterkosten wel. Alles volgens de normen van de nationale Hypotheek Garantie. U heeft een NOM- keur van minimaal 10 jaar nodig. De starterslening is maximaal € 40.000.
 • Koopt u een woning die wel voldoet aan de uitgangspunten van NOM (definitie overeenkomstig Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet), maar geen NOM-keur heeft, dan moet u een ondertekende overeenkomst tussen u en uw aanbieder aanleveren waaruit blijkt dat de aanbieder gedurende 10 jaar de NOM-prestaties aan u garandeert en dat met een monitoring inzichtelijk maakt.
 • De hypotheek heeft een rentevaste periode van minimaal 10 jaar.

Wat u moet doen

Om een starterslening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) stuurt u eerst een e-mail naar [email protected] met als onderwerp: ‘Starterslening Breda’.
U stuurt met deze e-mail mee:

Bij een bestaande woning

 • een kopie identiteitsbewijs van de koper(s)
 • een getekende kopie van de voorlopige koopovereenkomst

Bij een nieuwbouwwoning

 • een kopie identiteitsbewijs van de koper(s)
 • een getekende kopie van de overeenkomst grondaankoop
 • een getekende kopie van de aannemingsovereenkomst
 • voor een energieneutrale of nul-op-de-meter (NOM) nieuwbouwwoning ook een energieprestatiegarantie (minimaal 10 jaar geldig) of NOM-keur

Vervolgstappen

 • U ontvangt binnen 7 werkdagen van de gemeente een e-mail met een brief waarin staat dat u voldoet aan de voorwaarden om een lening aan te kunnen vragen. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een afwijzing.
 • In deze e-mail zit een link naar de digitale aanvraagset voor de starterslening. De lening vraagt u rechtstreeks aan bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). U volgt de instructies op de website van SVn en stuurt hen alle gevraagde documenten. Ook stuurt u een kopie van de brief van de gemeente naar SVn.
 • De SVn voert een financiële toets uit.
 • Wanneer de financiële toets positief is ontvangt u binnen 14 werkdagen de offerte van de SVn met het toegekende bedrag, te betalen rente en het maandbedrag dat u na 3 jaar af gaat lossen.

Wil je weten wat deze wijziging voor jouw situatie inhoudt? Neem dan contact op met MB Makelaars voor een vrijblijvend adviesgesprek via 076-5436066 of via onze website mbmakelaars.nl/contact

MB Makelaars Breda

MB Makelaars – nieuws – Breda, 07-11-2022