De opmars van de warmtepomp.

De opmars van de warmtepomp.

MB Makelaars – nieuws – Breda 5 september 2023

Dit jaar zijn er in Nederland al meer 115.000 warmtepompen geïnstalleerd, dit staat gelijk aan de totaal aantal gerealiseerde installaties van het jaar 2022. De voornaamste reden is het teruglopen van de voorheen lange levertijden volgens brancheorganisaties Vereniging Warmtepompen en Techniek Nederland. De verwachting van deze organisaties is dat aan het einde van dit jaar 175.000 warmtepompen zullen zijn geïnstalleerd.

werking warmtepomp woning

Het installeren van hybride warmtepompen in bestaande en ook oudere woningen wordt steeds populairder volgens de brancheorganisaties. Het voordeel van een hybride warmtepomp is dat deze grotendeels gebruik maakt van de bestaande cv-installatie en ook in minder goed geïsoleerde huizen nog rendabel is.

Een hybride warmtepomp werkt op elektriciteit (ideaal in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen) en kan het huis het grootste gedeelte van het jaar verwarmen. Als het echt koud wordt, heb je nog steeds de c.v. ketel nodig die bijspringt. Een hybride warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en gebruikt dit om het water in de installatie op te warmen. Een hybride warmtepomp kan op jaarbasis al gauw tot 70% op de gasrekening besparen.

De inschatting die wordt gemaakt is dat er aan het einde van dit jaar 120.000 hybride warmtepompen geïnstalleerd zullen zijn in bewoonde woningen. Dit zou betekenen dat er voor het eerst in de geschiedenis van de warmtepomp er meer installaties zijn geplaatst in bestaande woningen dan in nieuwbouwwoningen. De reden hiervoor heeft grotendeels te maken met hoge gasprijzen, ook de subsidiering vanuit de overheid maakt het voor veel mensen een nog interessanter alternatief, aldus Doekle Terpstra, voorzitter van brancheorganisatie Techniek Nederland.

warmtepomp in woning

Op dinsdag 24 januari 2023 is de ISDE-regeling (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) van start gegaan. Deze regeling in opengesteld vanuit de Nederlandse overheid met als doel particulieren te subsidiëren bij het aanbrengen van verschillende verduurzamingen aan de woning. In 2022 was er 228 miljoen euro beschikbaar gesteld, voor het jaar 2023 is dit bedrag gestegen naar 325 miljoen euro. Deze forse stijging is het gevolg van een verdubbeling in aanvragen van de desbetreffende subsidie tussen jaren 2021 en 2022. Voor specifiek hybride warmtepomp op de buitenlucht kan de particulier bij aanvraag rekenen op een subsidie tussen de 2000 en 3000 euro.

De levering van warmtepompen is altijd al een uitdaging geweest. Dit vindt zijn oorzaak onder anderen in de langdurige tekorten van de benodigde chips, deze tekorten zijn lange tijd verder opgelopen door onder anderen de lockdowns in Azië maar gelukkig zijn de fabrieken waar de chips worden geproduceerd vandaag de dag weer volop aan het draaien en er komen steeds zelfs meer fabrieken gespecialiseerd in de bouw van warmtepompen en de daar bijbehorende chips bij.

Naast stagnatie omtrent levering van de benodigde producten is zijn er ook complicaties bij het installeren van de warmtepompen. Het aantal woningen dat een hybride warmtepomp moet krijgen in Nederland is namelijk gigantisch, vanaf 2026 wordt het zelfs verplicht om een warmtepomp te plaatsen als de traditionele cv-ketel eruit gaat. Volgens Terpstra zijn er momenteel niet genoeg monteurs om de vraag naar installaties bij te benen. De branche rekent daarom de aankomende tijd op zij-instromers die binnen installatiebedrijven intern kunnen worden opgeleid. Dit zal ervoor zorgen dat de stijgende hoeveelheid aanvragen daadwerkelijk geïnstalleerd kunnen worden.

Het doel van Vereniging Warmtepompen is om per 2030 één miljoen warmpompen te hebben gerealiseerd in bestaande woningen. Zij geven aan dat het vanaf 2026 mogelijk is dat er 300.000 warmtepompen per jaar kunnen worden opgeleverd. Of deze doelen gerealiseerd kunnen worden is nog onduidelijk en hangt af van vele zaken. Bijvoorbeeld het aantal nieuwbouwwoningen dat gaat worden gebouwd, de ontwikkeling van de gasprijs, subsidies en de renteontwikkeling.

De Nederlandse overheid wil dat in 2050 alle huishoudens klimaatneutraal zijn. Dat betekent geen gas meer en enkel duurzame bronnen van energie. De hybride warmtepomp wordt gezien als een eerste stap om het gasverbruik van een woning te verminderen. Om in 2050 helemaal klimaatneutraal te zijn zal een hele opgaaf worden. En een hele dure opgaaf. De kosten om oudere woning dermate te isoleren dat deze energieneutraal kunnen functioneren zijn enorm, en eigenlijk niet op te hoesten door huiseigenaren of subsidiepotjes. Maar uiteraard is het prima om ambitieuze doelen te stellen als overheid, al is het maar voor een algehele bewustzijnsverandering bij de onderdanen.

MB Makelaars – nieuws – Breda 5 september 2023