Wat verandert er op de woningmarkt in 2024?

MB Makelaars – nieuws – Breda, 4 december 2023

Wat verandert er op de woningmarkt in 2024?

 

Wij zullen hieronder de belangrijkste wijzigingen benoemen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens wordt verhoogd naar € 435.000,-.

Een hypotheek met NHG geeft kopers meer zekerheid en een lagere rente op de hypotheek. Momenteel is de grens om van NHG gebruik te kunnen maken € 405.000,-. Vanaf 1 januari wordt de maximale woningwaarde tot welke NHG wordt verstrekt verhoogd naar € 435.000,-. Indien koper de kosten voor energiebesparende maatregelen in de hypotheek meeneemt, dan wordt de grens verhoogd naar € 461.100,-. Op deze wijze wordt NHG vanaf 1 januari toegankelijk voor meer huizenkopers. De afsluitkosten voor de Nationale Hypotheek Garantie blijft onverminderd 0.6% over het aangevraagde hypotheekbedrag.

Woningaanbod en betaalbaarheidsgrens.

Vanaf nu tot 2030 wil de overheid 981.000 nieuwe woningen bouwen. Bijna 70% van deze nieuwe woningen moet ‘betaalbaar’ worden. De grens voor wat als betaalbaar werd beschouwd was voorheen de NHG grens. Aangezien deze NHG grens behoorlijk wordt verhoogd in 2024, heeft de overheid besloten deze NHG grens los te laten als maatstaf voor wat als betaalbaar wordt beschouwd. De nieuwe grens waaraan woningen en ontwikkelaars moet voldoen om deze als betaalbaar te doen gelden, is vanaf 2024 bepaald op € 390.000,-.

Overdrachtsbelasting.

Het tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt in principe 2% bij levering van de woning, berekend over de koopsom. Er zijn echter twee uitzonderingen. Als het gaat om de aanschaf van een woning die niet voor eigen bewoning is bedoeld (zoals een vakantiehuis, een huurwoning of een woning die gekocht wordt voor de kinderen), dan bedraagt het tarief aan overdrachtsbelasting 10.4%. De tweede uitzondering heeft betrekking op jongeren (van 18 tot 35 jaar) die hun eerste huis kopen, voor deze groep bedraagt het tarief 0% en is er dus geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De zogenaamde startersvrijstelling.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting.

Eén van de criteria om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling en zodoende geen overdrachtsbelasting te betalen, is de waarde van de woning die wordt aangekocht. Deze grens bedroeg € 440.000,- in 2023 en wordt vanaf 1 januari 2024 verruimd naar € 510.000,-. Op deze manier komen er veel meer starters in aanmerking voor de startersvrijstelling. Toetsmoment om in aanmerking te komen voor de vrijstelling is het moment van levering bij de notaris, deze moet na 1 januari plaatsvinden. Wij hebben als MB Makelaars in Breda al een paar keer meegemaakt dat koper (met een koopsom tussen de € 440.000,- en € 510.000,-) per se in 2024 wilde leveren, om van de verhoogde vrijstellingsgrens gebruik te kunnen maken. 

Afschaffing jubelton.

De schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) was een manier om vermogen belastingvrij over te brengen van ouders naar kinderen. De bedoeling was om de hypotheekschuld hiermee te verminderen, in praktijk werden er door deze schenkingsmogelijkheid duurdere huizen aangekocht. De jubelton is de afgelopen jaren al drastisch verlaagd, van € 106.671, in 2022, naar € 28.947,- in 2023, tot een volledige afschaffing in 2024. De overheid hoopt hiermee weg te nemen dat kinderen met vermogende ouders bij voorbaat al een voorsprong op de woningmarkt hebben ten opzichte van kopers zonder een financiële steun in de rug.

Hillen-aftrek daalt naar 80%.

De Wet Hillen zorgde er in het verleden voor dat woningbezitters niet gestraft zouden worden als ze extra aflosten op hun hypotheek. Wie bijvoorbeeld de hypotheek volledig aflost, heeft nog wel te maken met de bijtelling van het eigenwoningforfait. Via de Wet Hillen konden huiseigenaren met geen of een kleine hypotheek een extra bedrag aftrekken ter grootte van het verschil tussen de bijtelling van het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente. In 2024 wordt de aftrek beperkt tot 80% van het verschil tussen de bijtelling van het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente.

Hypotheek met studieschuld.

In 2024 veranderen de regels voor het berekenen van je maximale hypotheek bij een studieschuld. Je maandbedrag voor de DUO telt mee en niet meer het startbedrag van je studieschuld. Hierdoor telt de studieschuld minder zwaar mee bij een hypotheekaanvraag.

Aandeel in de Vereniging van Eigenaren.

Vermogensrechten met betrekking tot aandelen in een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden voorgesteld om te worden beschouwd als banktegoeden, hierdoor worden ze fiscaal gunstiger behandeld. Dit komt doordat dergelijke vermogensrechten meestal op bankrekeningen worden aangehouden. Tevens wordt voorgesteld om het tarief in box 3 in 2024 te verhogen naar 34%.

Derdenrekening notaris.

Vermogensrechten met betrekking tot de derdengeldenrekening van notarissen zouden ook moeten worden behandeld als banktegoeden en dus gunstiger worden belast.

Verlaging eigen bijdrage huurtoeslag.

De eigen bijdrage voor huurtoeslag wordt in 2024 verlaagd met € 34,67 per maand, om de stijging van armoede, vooral onder gezinnen met kinderen, te verminderen. Dit resulteert in een verhoging van € 34,67 per maand (€ 416,04 per jaar) in de huurtoeslag ten opzichte van 2023.

WOZ-beschikkingen.

Het kabinet wil de financiële prikkel wegnemen bij rechtsbijstandverleners om bezwaarprocedures namens burgers en bedrijven te starten tegen WOZ-beschikkingen. Uitbetalingen zullen plaatsvinden aan de belanghebbende en niet aan de rechtsbijstandverlener. Ook wordt voorgesteld om de vergoedingen voor professionele rechtsbijstand te verlagen en boetes op te leggen als er geen snelle uitspraak wordt gedaan. Hierdoor krijgen gemeenten, de Belastingdienst en de rechtspraak meer tijd om andere bezwaar- en beroepszaken te behandelen.

Aan derden verhuurd vastgoed.

Het kabinet behoudt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) voor schenk- en erfbelasting, maar stelt voor om vermogen dat aan derden wordt verhuurd standaard als beleggingsvermogen aan te merken. Deze regelingen hebben als doel om te voorkomen dat het voortbestaan van een (familie)bedrijf in gevaar komt op het moment dat het wordt overgedragen. Op dat moment moet er namelijk erf- en schenkbelasting en (mogelijk) inkomstenbelasting worden betaald. Onroerend goed dat niet wordt verhuurd aan derden maar wordt gebruikt voor eigen bedrijfsactiviteiten, valt niet onder deze maatregel.

Afschrijvingsbeperking voor gebouwen in de inkomstenbelasting.

Een vergelijkbare afschrijvingsbeperking als in de vennootschapsbelasting (Vpb) wordt voorgesteld voor de inkomstenbelasting (IB). Voor gebouwen in eigen gebruik geldt sinds 1 januari 2019 in de Vpb de WOZ-waarde als bodemwaarde. Deze maatregel wordt nu uitgebreid naar de IB, waarbij dezelfde bodemwaarde geldt voor alle gebouwen die als bedrijfsmiddel worden gebruikt, ongeacht of ze voor eigen gebruik zijn of ter belegging.

Vennootschapsbelastingtarief 2024 en mkb-vrijstelling.

In 2024 blijft het maximale vennootschapsbelastingtarief 25,8%. Het tarief van 19% voor fiscale winsten tot € 200.000 blijft ook behouden. De mkb-winstvrijstelling wordt echter verlaagd van 14% naar 12,7% in 2024, wat betekent dat ondernemers in de inkomstenbelasting (zoals eenmanszaken, vof’s en zzp’ers) in 2024 meer belasting betalen.

MB Makelaars

MB Makelaars – nieuws – Breda, 4 december 2023