Bedenktijd rondom Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart en Pinsteren zijn weer in aantocht spelen een rol bij het berekenen van de bedenktijd.

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de door partijen getekende koopovereenkomst door koper is ontvangen. Meestal het moment dat koper deze tekent. De bedenktijd eindigt om middernacht (00.00 uur) van de laatste dag die deel uitmaakt van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Als het einde van de 3 dagen bedenktijd valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
Algemeen erkende feestdagen in de zin van de Algemene Termijnwet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei. De dag die gelijkgesteld wordt met een algemeen erkende feestdag is 10 mei 2024 (de dag na Hemelvaartsdag).

bedenktijd