FAQ

Hoe werkt het ondertekenen van de koopovereenkomst?

Er zijn twee manieren waarop de koopovereenkomst ondertekend kan worden; digitaal of gewoon op papier. Het merendeel van de ondertekeningen gaat digitaal maar uiteraard kan de overeenkomst ook bij ons op kantoor ondertekend worden. Veilig digitaal ondertekenen gaat via Zynyo. Iedereen die de koopovereenkomst moet ondertekenen krijgt een persoonlijke link toegestuurd waarnaar er een stappenplan gevolgd dient te worden. De identificatie van uw handtekening gaat via iDIN. Zodra alle partijen getekend hebben ontvangt u automatisch een kopie van de koopovereenkomst per mail. Wij zorgen er vervolgens voor dat de koopovereenkomst bij de gekozen notaris terecht komt.

Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper in?

Nadat de koopovereenkomst getekend is, heb je als koper volgens de wet het recht om, binnen drie dagen na de aankoop, nog van het huis af te zien. De bedenktijd gaat in om 00:00 na de dag waarop de koper een exemplaar van de door hem en verkoper ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. De bedenktijd mag niet eindigen op een zaterdag, zondag of erkende feestdag. De bedenktijd wordt dan verlengd tot de eerst volgende werkdag. In de bedanktijd van 3 dagen moeten tenminste twee dagen voorkomen die geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn.

Wat is een energielabel?

Het energielabel geeft het energieverbruik van een woning aan van zeer zuinig A++++ tot niet energiezuinig label G. De energiekosten vallen onder de maandelijkse lasten en het is gunstig als deze niet te hoog zijn. Hoe beter een woning is geïsoleerd, hoe minder de energiekosten en hoe hoger het energielabel. Een energielabel is verplicht bij de verkoop van een woning.

Wat is een zoekopdracht?

Wilt u op de hoogte blijven wanneer er een leuk huis in de verkoop komt? Hiervoor maken wij vrijblijvend een zoekopdracht aan. In de zoekopdracht kunnen we al uw woonwensen opnemen, zodra wij of onze NVM collega’s een passende woning hebben gevonden, ontvangt u direct een email. Wanneer is een woning verkocht onder voorbehoud? Wanneer er voorbehouden opgenomen zijn in de koopovereenkomst en deze koopovereenkomst is ondertekenden en de drie dagen wettelijke bedenktijd zijn verstreken, dan verandert de status van een woning naar verkocht onder voorbehoud.

Wanneer is een woning definitief verkocht?

Is de woning zonder voorbehouden gekocht? Dan is de koop definitief nadat de drie dagen bedenktijd zijn verstreken. Wanneer er voorbehouden zijn opgenomen is de woning verkocht als de voorbehouden zijn verstreken en er geen gebruik gemaakt is van een voorbehoud.

Wat is een taxatie en hoe werkt dit?

De meeste kopers die een woning willen kopen hebben een hypotheek nodig. De bank of geldverstrekker die de hypotheek verstrekt wil weten of de woning wel een bepaalde waarde heeft en of die aansluit bij de hypotheek aanvraag. Hiervoor dient de woning getaxeerd te worden. De taxatie wordt uitgevoerd door een erkend taxateur, deze mag je zelf benaderen maar uiteraard kunnen wij helpen om een goede partij te vinden. De taxateur zal een taxatierapport opmaken waarin de waarde van het huis zo precies mogelijk vastgelegd wordt. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar de ligging en omgeving, oppervlakte, indeling van de woning en de onderhoudstoestand van zowel binnen als buitenkant van de woning.

Inspectie van de woning, wat gebeurt er precies?

Voor de eigendomsoverdracht van een huis zal er een eindinspectie plaats vinden. Verkoper en koper gaan tijdens de inspectie van de woning samen door de leegstaande woning om te controleren of de woning wordt opgeleverd zoals afgesproken. De woning zal in dezelfde staat moeten zijn zoals deze was tijdens de laatste bezichtiging. Tevens wordt de lijst van zaken doorgenomen en wordt bekeken of alles nog naar behoren functioneert. De eindinspectie duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en is bedoeld als laatste controle en het opnemen van de meterstanden.

Wat zijn roerende en onroerende zaken?

Onroerende zaken zijn dingen die de verkoper niet mee kan nemen als hij de woning verlaat. Naast het perceel valt bijvoorbeeld ook de inbouwkeuken onder de onroerende zaken. Alle spullen die niet uit de woning gehaald kunnen worden zonder schade vallen onder onroerende zaken. Roerende zaken zijn dus het tegenovergestelde van onroerende zaken. Hieronder vallen spullen zoals bankstel, stoelen of gordijnen. Alles wat uit de woning gehaald kan worden zonder schade valt onder roerende zaken. Het is belangrijk om hierover afspraken te maken, dit doen we door middel van de lijst van zaken.

Wat is de lijst van zaken?

Alle roerende en onroerende zaken die bij de koop zijn inbegrepen worden vermeld op de lijst van zaken. Verkoper kan op de lijst van zaken behorende bij de koopakte aangeven welke roerende en onroerende zaken bij de woning horen en overgenomen kunnen worden en welke goederen de verkoper wil meenemen.

Ik ben in onderhandeling en de makelaar gaat door met bezichtigingen, mag dat?

Het is aan verkoper wie hij de woning laat bezichtigen, welk bod hij accepteert en onder welke voorwaarden. Pas als de koopovereenkomst door beide partijen is getekend ligt de koop vast. Tot die tijd mag verkoper nog met iedereen tegelijkertijd onderhandelen, biedingen accepteren en bezichtigingen laten doen.

Is het hoogste bod altijd het winnende bod?

Nee, dit is niet altijd het geval. De verkoper bepaalt eventueel in overleg met de verkopend makelaar welk bod geaccepteerd wordt. Naast de hoogte van het bod zijn ook de ontbindende voorwaarden van groot belang. Iedere verkoper heeft een eigen belang bij de verkoop van zijn huis. Krijgt verkoper de sleutels van de nieuwe woning pas over 6 maanden, dan is hij gebaat bij een leveringsdatum die daarop aansluit. Het komt ook af en toe voor dat een koper een bod uitbrengt zonder voorbehoud van financiering, wat verkoper extra zekerheid geeft over de koop.

Wat is een niet -zelfbewoningsclausule?

Verkopers van een woning hebben een mededelingsplicht, hun moeten vertellen als hun woning gebreken heeft. Het maakt daarbij uit of de verkoper wel of niet in de woning heeft gewoond. Met deze clausule maakt verkoper duidelijk dat hij niet in de woning heeft gewoond en dus niet volledig op de hoogte is van alle eigenschappen van de woning. De onderzoeksplicht van verkoper wordt hierdoor groter.

Wat is een bouwkundige keuring?

Als koper heb je een onderzoeksplicht, je bent zelf verantwoordelijk om zo goed mogelijk te onderzoeken wat de staat van de koopwoning is. Alles wat zichtbaar is behoort tot deze onderzoeksplicht. Wil je graag een bod doen, maar je bent nog niet 100% zeker van de staat van het huis? Of wil je op voorhand weten wat voor kosten er gemaakt moeten worden om eventuele gebreken te verhelpen? Vraag dan een bouwkundige keuring aan. Tijdens de keuring bekijkt de bouwkundige het gehele huis van binnen en van buiten. Hierbij wordt alleen visueel gekeurd, er wordt niks afgebroken. Naar aanleiding van de keuring wordt een rapport opgesteld met daarin een kosten begroting voor reparaties en onderhoud.

Maak Kennis

Met de leuke huizen makelaar
Geheel vrijblijvend en direct een gratis waardebepaling!